Wystawa Krajowa Częstochowa 2008

20.04.2008 , kategoria: Beagle, wystawa krajowa

Beagle – Gold Finger Catulus.
Zwycięstwo młodzieży
Wł. Bożena Łukasiewicz i Dorota Dziekońska, hodowla Łaciata Sfora