Wystawa międzynarodowa Warszawa 2007

13.07.2007 , kategoria: Beagle, wystawa krajowa

 Beagle – Omega Łaciata Sfora.
I lokata, ocena doskonała, CWC
Wł. Bożena i Tomasz Łukasiewicz, hodowla Łaciata Sfora