Wystawa Międzynarodowa 2011 w Katowicach

18.03.2011 , kategoria: Beagle, wystawa międzynarodowa

Beagle – Ukulele Łaciata Sfora
srebrny medal w klasie otwartej
Wł. Bożena Łukasiewicz, hodowla Łaciata Sfora