Wystawa Międzynarodowa 2010 w Poznaniu – Zwycięzca Polski

07.11.2010 , kategoria: Beagle, wystawa międzynarodowa

Beagle – Gold Finger Catulus
złoty medal oraz CWC
Wł. Bożena Łukasiewicz i Dorota Dziekońska, hodowla Łaciata Sfora