Wystawa Międzynarodowa 2010 w Poznaniu

06.11.2010 , kategoria: Beagle, wystawa międzynarodowa

Beagle – Gold Finger Catul
srebrny medal z oceną doskonałą
Wł. Bożena Łukasiewicz i Dorota Dziekońska, hodowla Łaciata Sfora