Krajowa Wystawa Beagle 2010 w Sopocie

14.08.2010 , kategoria: Beagle, wystawa klubowa

Beagle – Gold Finger Catulus
Ocena doskonała, srebrny medal
Wł. Bożena Łukasiewicz i Dorota Dziekońska, hodowla Łaciata Sfora