23.06.2003 - Międzynarodowa wystawa Kraków 2003

Seter angielski – Naboo Magenta. BIS Junior.
Wł. Beata Mikluszka

Kament. wyłącz. Więcej