Wystawa Międzynarodowa Kielce 2006

03.11.2006 , kategoria: Seter Angielski, wystawa międzynarodowa

Seter angielski – Ventu at Maris.
BOB
Wł. Aleksandra Bolchajmer