Wystawa krajowa Katowice 2006

22.03.2006 , kategoria: Seter Angielski, wystawa krajowa

Seter angielski – Ventu at Maris Magenta – BOG I
Wł. A i D Bolchajmer