Media

Przyjaciel Pies – lipiec 2006r:

    
  

Psy Myśliwskie – czerwiec-lipiec 2006r:

  
Na okładce seter angielski
Rudolf Magenta wł. Dorota Dzziekońska

Mój Pies – styczeń 2005r: